Stowarzyszenie

Stowarzyszanie Ekologiczne Łajs 2000 powstało w 2007 roku z inicjatywy mieszkańców i sympatyków miejscowości Łajs w gminie Purda w województwie warmińsko-mazurskim. Łajs jest to przepiękna wioska położona na historycznej granicy Warmii oraz Mazur 25 km na południe od Olsztyna. Otoczona lasami puszczy napiwodzko-ramuckiej graniczy z kompleksem jezior: Łajskiego, Kośna, Czerwonki Małej i Dużej. Głównym motywem powstania Stowarzyszenia było działanie na rzecz ochrony wód jeziora Łajskiego i Rezerwatu Jeziora Kośno. Więcej...

Dla wędkarzy

Od dnia 31 stycznia 2014 Stowarzyszenie Łajs 2000 użytkuje obwód rybacki Jeziora Kośno w zlewni rzeki Łyna nr 15. W skład obwodu wchodzą wody Jeziora Kośno, Jeziora Łajskiego, Jeziora Purdzkiego (Purda) wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora i odpływu z jeziora Purdy do rzeki Kośna oraz rzeki Kośna na odcinku od wypływu z Jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim Młynie. Obwód w całości leży w gminie Purda. Więcej...

Historia Łajsu

Łajs to malownicza miejscowość należąca do sołectwa Nowa Wieś, położona między dwoma Jeziorami Kośno i Łajskim , otoczona z każdej strony rozległymi lasami sięgającymi granic Szczytna, Olsztyna i Nidzicy. Położona jest na terenie Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej, która objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz Obszarem Ochrony Ptaków „Natura 2000”, co zwiększa nieprzeciętne walory przyrodnicze Łajsu. Tu rozpoczyna się też szlak kajakowy począwszy od Jeziora Kośno, poprzez rzekę Kośną wpadającą do wód Jeziora Bogdany, następnie Jezioro Umląg, Jezioro Kiermas, dalej poprzez rzekę Pisę oraz Jezioro Wadąg sięgający Olsztyna. Więcej...

Recent Posts

Nowy numer konta Stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że zmienił się numer konta naszego Stowarzyszenia.

Prosimy dokonywać wszelkich wpłat na nowy numer konta: PKO BP SA Oddz. 2 w Olsztynie 16 1020 3541 0000 5502 0291 9348